Thanh Trang Music

- P 6 - 

Từ gần giữa thập niên 2010 cho đến nay, Hồng Tước, em gái nữ danh ca Kim Tước, đã thường xuyên góp tiếng với những sáng tác mới của Thanh Trang.  Số lượng những bài có giọng hát của HT là rất nhiều, do đó mà 10 bài được đưa vào đây chỉ là tượng trưng. Số còn lại đều năm trên link youtube của tác giả, mà chắc chắn là công phu hơn so với đây vì có vừa giọng hát lẫn hình ảnh minh họa. 

Có nhiều ca sĩ hát bài của mình, nhưng đối với riêng tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất vẫn là với nam danh ca Anh Ngọc.  Ông là người hát những bài đầu tiên của tôi như Duyên thề, Tình khúc mùa Đông, dạ khúc, Huyền, và "Một đời tôi hát", bài tôi viết riêng tặng ông khoảng cuối năm 1990 ở Hoa Kỳ.  Khoảng thời gian ở giữa là  1970-73 khi tôi du học tại Hoa Kỳ và 1975-90 là thời gian không còn điều kiện ở bên nhà để cả Ông lẫn tôi có thể tiếp tục công việc văn nghệ.  Không có Ông thì bài Huyền không thể nào được nhiều người biết đến như bấy nay.

Thái Thanh hát Duyên thề.  Nữ danh ca Thái Thanh thời trước 75 là người khiến người yêu thích ca hát quen thuộc nhất với bài hát này.  Và Bà hẳn cũng phải yêu thích nó vì một trong những CD đầu tiên của Bà ở ngoài nước có bài này.  Thế nhưng tác giả có tí vấn đề với bài hát. Chi bằng lập lại lời của NS Lê Trọng Nguyễn khi có lần ông tâm sự với tôi :"Tôi bực mình với cái bài "Nắng chiều" lắm, vì khi nhắc đến tôi thì người ta cứ bài đó mà nhắc; làm như thể tôi không còn bài nào khác có giá trị" ! 

Hồng Tước