Thanh Trang Music

Những bài với tiếng hát Diệu Hiền
- P 5 -

Những bài của Thanh Trang do Diệu Hiền hát đều với hòa âm của Quang Đạt ở Saigon. Những bài có tác giả góp phần hòa âm là như "Thu", "Đêm mưa Saigon", "Sông xưa kể một chuyện tình", "Tình khúc mùa Đông".