Thanh Trang Music

- P 4 -

   Những bài với giọng hát các thân hữu

 Tâm Hảo

  Tâm Hảo hát rất nhiều sáng tác mới của Thanh Trang trong khoảng từ giữa thập niên 2000 đến đầu thập niên 2010.  Do số lượng như vậy cho nên ở đây tác giả chỉ đưa vào một số bài tiêu biểu.  Còn kỳ dư thì các bạn yêu văn nghệ có thể vào 


http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=1


và link youtube như được ghi ở đầu Home Page của website này. 

Đặc biệt nhất là 3 bài Đường chiều lộng gió, TT viết lời Việt cho bài "Red sails in the sunset", "Lá Thu rơi" cho bài "Les feuilles mortes" và "Bến xưa" cho bài "Torna a Surriento".

Thiên Nga 

  Thiên Nga  là một trong những giọng hát trong ban hợp xướng Ngàn Khơi vùng Orange County, CA.   Khởi sự hát những bài của Thanh Trang từ gần giữa thập niên 2010 cho đến nay.  Thiên Nga hát rất nhiều sáng tác mới  của TT kể từ thời điểm ấy.  Mười bài được đưa vào đây chỉ là hết sức tiêu biểu.  Số còn lại đều có trên link youtube của tác giả như được ghi ở Home Page website này.