Thanh Trang Music

  Những bài từ CD "Như còn đấy mùa Xuân" và các CD khác do tác giả chọn
Như còn đấy mùa Xuân - Xuân Phú
Ngày mưa trên thành phố - Tô Hà.
Lời xa vắng - Quang Minh.
Lá rơi trong chiều - Tô Hà.
Một ngày một đời - Diệu Hiền.
Muộn màng - Xuân Phú.
Hoàng Hạc Lâu - ( Thơ Tản Đà dịch thơ Thôi Hiệu ).
Liễu buồn xanh ngắt mùa Thu. - Xuân Phú
Đêm Giáng Sinh nơi miền tuyết trắng - Tô Hà.
Lời nào em còn nhớ ? - Xuân Phú.
- P 3 -

         Còn nhớ gì khi xa Huế ? Tôn Nữ Liên Hương   own text.

Tấm Vấn hát Duyên thề 

Khi cuộc tình đã qua - Hà Thanh Lịch.

                Một đời tôi hát - Tâm Vấn edit and add your own text.

Huyền - Thu Vàng hát

Thiên Lý bên đời vẫn ngát hương - Quỳnh Giao  (***)

                                      Duyên thề - Thái Hiền

                              Tình khúc mùa Đông - Đinh Ngọc        (****)

                    Tóc em vẫn là hương của Mẹ - Hà Thanh Lịch

                           Bài hát mùa Xuân - Quỳnh Giao.

                     (*) CD cùng tựa đề của TNLH

                     (**) CD cùng tựa đề của ĐN 

                    ( ***) Các CD của HTL 

                    (****) Các CD của QG

(*)

(**)