Thanh Trang Music

Những bài với tiếng hát Hiếu Phương
.Con đường có hàng Phượng Tím
.Đò mây
Tình khúc mùa Đông.
Ngày tháng nào yêu em
Duyên thề.
Lá rơi trong chiều.
Tìm em chốn này.
Nói với mùa Thu ( Ý Thơ Kim Tuấn ).
Huyền.
Bài tình ca ngày cũ.
Áo tím chiều mây.
Tóc em vẫn là hương của Mẹ ( Ý thơ Hà Nguyên Dũng ).
Thiên Lý bên đời vẫn ngát hương.
- P 2 -