153. Buồn vui câu hát
154. Sông xưa kể một chuyện tình
155. Đêm mưa Saigon
156. Trước ngày M đi
157. Sau ngày M đi