Những bản nhạc hòa tấu
1. Ngày mùa Đông ở Newport Beach
2. Gửi em nắng ấm mùa Thu
3. Mùa Thu phương Nam
Double click here to edit this text.
4. Mùa Thu Cali
5. Gửi em bài hát mùa Xuân
147. Gủi em bài hát mùa Xuân