139. Hạnh phúc đơn sơ_youtube
140. Em về trong mùa Đông_youtube
Những bài qua tiếng hát Thiên Nga
Nh
          1. Chiều muộn                                            2. Đêm Giáng Sinh nơi miền tuyết trắng                                3. Xuân tận miền xa 
                     4. Lần cuối chia tay                                                 5. Ngày tháng nào yêu em                                            6. Bến nước mùa Thu
               7  Mùa Đông nơi xa                                                   8. Em về trong mùa  Đông                                           9. Em về trong mùa Hạ
                  10. Hạnh phúc đơn sơ                   11. Những con đường thành phố tôi yêu          12. Chiếc cầu trên dòng sông nhỏ
             13. Màu áo em xưaedit this text.           14. Cánh chim ngày gió lộng                        15. Bài Tango cho mùa Thu  
              16. Ngày Hè cuối                                      17. Áo màu kỷ niệm                                   18. Lời dặn dò của mùa Thu