103. Cô hàng cà - phê _ YouTube

104. Tình lên xanh kín lòng _ YouTube
105. Nhớ em một ngày nắng Sàigòn_ YouTube
106. Hoa tàn trong gió _ YouTube
107. Tóc em vẫn là hương của Mẹ_YouTube
108. Bài tình ca trong ngày_ YouTube
109. Tống biệt hành_YouTube
110. Buổi phát thanh về ca khúc "Xuân tận miền xa" trên website Cỏ Thơm theo "link" sau đây

      
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1090&Itemid=47
111. Xuân tận miền xa _ YouTube
112. Ánh mắt buồn _ YouTube
113. Nơi ta hẹn gặp_Youtube
Double click here to edit this text.
114. Nhớ Mai Châu_YouTube