Thanh Trang Music

     Những bài với tiếng hát Quang Tuấn
Bài tình ca trong chiều
Lời tình cuối
Mùa Thu về thăm Mẹ
Ngày tháng nào yêu em
Trở về Nha Trang.
Bài tình ca trong đêm
Tống biệt hành

Hoa tàn trong gió

Tóc em vẫn là hương của Mẹ

Mùa Thu nơi xa

Saigon nhớ, Saigon thương

- P 1 -