92. Video YouTube bài "Huyền" _ Quang Tuấn đơn ca

93. Video YouTube bài "Còn nhớ gì khi xa Huế " " _ Tôn Nữ Liên Hương đơn  ca
94 . Video YouTube  "Bài tình ca ngày cũ" do Hiếu Phương hát 
95. Áo Huế ( Áo  màu kỷ niệm )_ Hiều Phương đơn ca 
Lòi 1 theo tựa đề bài thơ "Áo Huế" của Vũ Hoàng Thư :

huế xanh chín đỏ chùm nâu
xám tìm hương khói tình ngâu gọi mùa
trắng đen Thành Nội o thưa
chân qùy (*) phương bối sen từ tâm bay
vàng soi nhũ thắm chồi này
mạ non ân sủng mộng ngày áo hoa
mưa lơi vườn cũ khuôn ngà
màu chiều (**)  tôn nữ tím pha cõi về

(*) : Nguyên tác "qùy chân"
(**) : Nguyên tác : áo chiều"
( Người soạn phần nhạc phải thay đổi mặt chữ cho phù hợp với giai điệu  )!


Lòi 2 của Thanh Trang  với tựa đề "Áo màu kỷ niệm ":


Áo em tím màu chiều hoang
Dáng mềm theo chuyến đò ngang bềnh  bồng
Áo hoa từ độ đơm bông
Bước lần qua ngõ cánh hồng xa bay
Về khơi giòng nước vơi đầy
Từ xa nơi ấy từng ngày tháng qua
Xa nhau tình có phai nhòa
Lần dòng thư cũ nét hoa tím buồn !

96. Video với bài  "Lá rơi trong chiều" - Tô Hà  hát it this text.
97. Nói với mùa Thu _ YouTube
98. Bài Tango cho mùa Thu _ YouTube
99.  Khi cuộc tình đã qua ( "Gone is love" )_YouTube
100. Muộn màng _ YouTube
Double click here to edit this text.
Double click here to edit this text.
100.  Muộn màng _ YouTube
101. Lời xa vắng _ YouTube
102. Thiên Lý bên đời vẫn ngát hương _YouTube