Một ngày, một đời

Một ngày có gì vui, như hôm nay chờ một người, trông mây đen phủ đầy trời ?
Một ngày có gì vui, khi nghe mưa chợt lòng người có những tiếng buồn lẻ loi ?
Một ngày có gì vui khi xa nhau chỉ một ngày như xa nhau trọn một đời ?
Một ngày có gì vui khi bên nhau hẹn một đời, biết có giữ được trọn lời ?

Tình yêu đã đến, đã cho bao niềm vui !
Tình yêu đã hết, đã gieo bao ngậm ngùi !
Mùa Xuân đã đến, đã xanh xao cỏ cây !
Mùa Thu đã đến, lá úa trong chiều bay !

Một ngày vẫn còn vui khi xa nhau mình gặp lại, tay trong tay lòng bồi hồi !
Một ngày vẫn còn vui khi cơn mưa chợt tạnh rồi, thấy chút nắng vàng thật tươi !
Một ngày vẫn còn vui khi bên nhau lời hẹn lời đi bên nhau trọn cuộc đời !
Rồi tình có nhạt phai, ta yêu nhau dù một ngày vẫn nhớ lấy trọn một đời !

Thanh Trang
79. Một ngày một đời_  Diệu Hiền hát
                                  80. Hoàng Hạc Lâu_   Thơ Thôi Hiệu, bản dịch của Tản Đà _ Thanh Trang phổ nhạc_ Tô Hà hát
                CD "Như còn đấy mùa Xuân" của Thanh Trang
Chúng  tôi được biết là  CD "Như còn đấy mùa Xuân"  gồm 10 bài hát của Thanh Trang do Xuân Phú, Tô Hà, Quang Minh và Diệu Hiền hát đã được in xong  trong tháng 1 d.l. 2012 này . Tính giả bốn phương muốn có CD này  có thể liên lạc ở  địa  chỉ e-mail : andanteconamor@verizon.net  để có  được chất lượng âm thanh hoàn chỉnh của một  CD nhạc. L.D.
81.   Mùa Thu về thăm mẹ_Hồng Hạnh hát
   Hồng Hạnh 
Xem YouTube :
82. Chiều muộn_ Tâm Hảo  đơn ca
Video với bài "Thương" - Tâm Hảo đơn ca