15. Cô hàng cà-phê_Quang Tuấn hát
16. Tình lên xanh kín lòng _ Hiếu Phương hát  (*)
( Theo thơ Hà Nguyên Dũng )
17. Lời tình cuối_Quang Tuấn hát
18. Bài tình ca ngày cũ_Đ Văn Sách hát (*)
19. Khi cuộc tình đã qua_Hà Thanh Lịch hát
20. Tóc em vẫn là hương của Mẹ_ Quang Tuấn hát
( Theo thơ Hà Nguyên Dũng )
21. Trở về Nha Trang_Quang Tuấn hát
22. Còn nhớ gì khi xa Huế ? _ Tôn Nữ Liên Hương hát
23. Bài tình ca trong đêm_Quang Tuấn hát
24. Những kỷ niệm không còn đó_Hiếu Tâm hát (*)
25. Chiều biển vắng_Tâm Hảo hát (*)
26. Bài tình ca trong chiều_Quang Tuấn hát
27. Sàigòn nhớ Sàigòn thương_Quang Tuấn hát
28. Rừng Thu thay lá_Tâm Hảo hát (*)
29. Tống biệt hành_Quang Tuấn hát
30. Em nói thế nhưng không phải thế _ Hà Thanh Lịch hát    
         ( Lời hát lấy từ một ý  thơ dân gian của Đức )
31. Mùa Thu về thăm Mẹ_Quang Tuấn hát
32. Tiếng buồn đêm mưa_Tâm Hảo hát (*)
33. Bài tình ca trong ngày_Tâm Hảo hát (*)
           Chiều biển vắng
               Hòa âm những bài có dấu (*) sau tên người hát là do tác giả  hòa âm và đàn
                            Bìa CD "Còn nhớ gì khi xa Huế ?" của TNLH
Bìa CD "Nói với mùa Thu" của TNLH