141. Nơi này, phương ấy mùa Thu_Youtube
142. Trên những con đường lạ_Youtube
143. Xa nhau dù chỉ một ngày-Youtube
144. Áo trắng ngày mưa_Youtube
145. Huyền - Tiếng hát Thu Vàng
146. Trănghis text.