123. Về với đảo xa_ YouTube
124. Nơi ấy còn gì khi vắng nhau ?_YouTube
125. Em về trong mùa Thu_YouTube
127. Mùa Đông nơi xa_YouTube edit this text.
128. Màu áo em xưa_Youtube
129. Lần cuối chia tay_Audio and Youtube
Double click s text.
Double click here to edit this text.
Double click here to edit this text.
130. Khúc hát trên đồi_Youtube
Double click here to edit this text.
Double click here to edit this text.
Double click here to edit this text.
Double click here to edit this text.
131. Cây cầu trên dòng song nhỏ_Youtubethis text.