115. Tình khúc mùa Đông_YouTube
116. Yêu là yêu_YouTube
117.  Tìm em chốn này_YouTube
118. Nơi ấy còn gỉ khi vắng nhau ? _YouTube
119. Mùa hoa Phượng Tím_YouTube
120. Lời tình đầu_YouTube
121. Về trong kỷ niệm_YouTube
122. Thu_YouTube