Thanh Trang Music

Trang Website này được thực hiện từ trên dưới mười năm nay không ngoài mục đích gì khác hơn là  - giữa những người yêu thích ca nhạc - cùng nhau tiêu khiển. 
Một số không ít những bài hát của tác giả qua trên dưới 40 năm từ trong nước - trước năm 75- ra đến hải ngoại sau đấy,  có sự khác biệt ở chỗ là khi xưa bên nhà chúng còn được trình bày đúng theo nguyên tác, còn từ sau năm 75, ở ngoài nước,  vì người hát chẳng mấy khi có được bài bản trong tay cho nên đã và vẫn hát sai so với nguyên tác, cho dù cũng một số bài ấy đã được những ca sĩ chuyên nghiệp trình bày chuẩn xác do chịu khó tìm tòi lai lịch bài hát hoặc chịu khó liên lạc thẳng với tác giả.
Về mặt đó thì tác giả cũng có phần trách nhiệm của mình ở chỗ không  xuất bản những bài hát của mình, cho dù lý do chủ yếu là vì tác giả không mấy thiết tha đến mặt đó, chỉ đưa bài hát cho các thân hữu yêu văn nghệ người ta hát, rồi một khi bài hát được phổ biến trên mạng, ai khác có thích thì cứ thế họ hát theo.  Cạnh đấy thì bạn văn nghệ nào vào trang này sẽ thấy ngay rằng cho dù có đưa bài hát cho các ca sĩ chuyên nghiệp thì tác giả cũng chỉ chọn đôi ba người vì sở thích riêng đối với giọng hát người đó chứ hoàn toàn không để tâm đến việc nếu để cho nhiều ca sĩ "nổi danh" khác hát thì có khi hiệu quả "Tiếp Thị" sẽ hiệu nghiệm hơn. Nhưng lý do vẫn ở chỗ tác giả làm văn nghệ theo sở thích riêng, không  theo một xu hướng nào.  ( Riêng khía cạnh "Tiếp Thị" - Marketing - thì với ngành nghề chuyên môn, ngoài chuyện văn học nghệ thuật,  tác giả   cũng biết chút đỉnh về nó  ) ! 
Nơi Website này, tất cả những bài hát được đưa lên mạng như thế này đều đã được trình bày đúng theo nguyên tác . Một số bài đã được các ca sĩ thời danh trình bày ở hải ngoại nhưng không được tác giả đưa lên đây không vì lý do gì khác là thiếu chuẩn xác , khiến những ai th1ich các bài hát đó rồi cứ thế tập hát theo thì rồi cũng sai theo.
Tôn chỉ vẫn như Cụ Nguyễn Du quan niệm khi xưa với tập truyện "Kiều" : "Mua vui cũng được một vài trống canh", tuy tác giả ở đây không bao giờ dám tự ví mình với Cụ Tiên Điền !


Thanh Trang
 ( Với M.C. Nhã Lan trong  "Đêm Tình Ca Thanh Trang", Little Saigon 2015 )

This is paragraph text. Double click here to edit and add your own text.

This is paragraph text. Double click here to edit and add your own text.

                  ( Slideshow trên đây dẫn đến trang youtube với những bài dưới dạng youtube )